Oslokontoret

JOHN INGE HERVIK

Leder for coaching- og kurs AWA Norge

John Inge Hervik

John Inge er Enterprise Agile Coach med mer enn 15 års erfaring i smidige arbeidsmåter og organisasjoner. Han begynte som utvikler med interesse for metodikk i arkitektonisk arbeid, og har tatt videreutdannelse i psykologi og profesjonell coaching (sertifisert på PCC-nivå fra ICF). Han jobber nå som mentor og coach for ledere, team, smidige coacher, produkteiere med flere – i tillegg til at han holder foredrag, kurs og workshops. John Inge leder AWA Norge sitt coaching- og kursarbeid.

SIRI O. KVALØ

Daglig leder AWA Norge

Siri O. Kvalø

Siri brenner for å skape løsninger som gjør at mennesker jobber bedre sammen for å løse utfordringene vi står ovenfor. Hun er utdannet sosialantropolog fra LSE, og har over ti års erfaring fra kommunikasjonsbransjen i ulike roller. Nylig fullførte hun også en videreutdanning i systemisk coaching for organisasjoner (ORSC – Organizational and Relationships Systems Coaching). Siri har ansvaret for den daglig driften av Oslo-kontoret, og jobber tett sammen med AWA Global.

Våre kursholdere

ØYSTEIN VANDVIK

Coach og kursholder

Øystein Vandvik

Øystein har hatt lederroller i forskjellige organisasjoner, og er lidenskapelig opptatt av personlig vekst og utvikling. Han har en master i teknisk kybernetikk (roboter og sånt) samt en Executive MBA fra ESCP. Han er blant annet sertifisert Expert in Enterprise Coaching (ICE-EC) fra AWA Global. I tillegg har han nylig fullført ORSC (Organization and Relationship Systems Coaching) for å videreutvikle sin coaching-kompetanse. Øystein underviser i Agile Team Coach-kursene våre.

SIGMA HERNES BJERKE

Coach og kursholder

Signe-Marie Hernes Bjerke

Signe-Marie er Lean Six Sigma Black Belt, SRUM-master og DevOps-trainer. Hun har hjulpet mange virksomheter å komme i gang med en digital transformasjon basert på lean-tankegang og smidig tankesett. Hun er DNCF-sertifisert coach, profesjonell fasilitator, samt sertifisert i en rekke rammeverk brukt i arbeidslivet. Signe-Marie er i ferd med å bli sertifisert som kursholder for Agile Team Coach-kursene, og vil bli kursholder i løpet av 2023.

RAFAEL RIBEIRO

Coach og kursholder

Rafael Ribeiro

Rafa jobber for tiden som smidig coach og coacher organisasjoner, team og enkeltpersoner, og hjelper dem med å oppdage og bli bevisst sine egne mål, reflektere over egen atferd og støtte deres utvikling. Han har lang erfaring med å jobbe med team, i ulike roller som Scrum Master, Agile Coach eller Enterprise Agile Coach. Rafa underviser i Agile Foundations-, Agile Team Coach-, og Agile Team Facilitator-kursene.

DAVID LOWE

Coach og kursholder

David Lowe

David er coach og kursholder, og har en tilnærming til materialet som er underbygget av troen på at alle har rett til å forbedre sitt arbeid og personlige liv. Han bruker tiden sin på å coache og undervise mennesker, team og organisasjoner, og har jobbet med en rekke forskjellige selskaper på tvers av sektorer. Når han ikke coacher eller underviser, holder David på å ta en doktorgrad i coaching ved Oxford Brookes University. David underviser i Agile Team Coach- og Agile Team Facilitator-kursene.

JOHN INGE HERVIK

Coach og kursholder

John Inge Hervik

John Inge leder coaching- og kursarbeidet i AWA Norge. Hans entusiasme er motiverende og medvirker til å holde energien oppe. Han er underviser på en måte som gjør det enkelt å knytte teori til praksis. I tillegg til å ha det faglige ansvaret for videreutvikling av materialet, så underviser han i Agile Foundations-, Agile Team Coach-, Agile Team Facilitator-, Systems Coaching and Thinking- og Enterprise Agile Coach Bootcamp-kursene våre.

SIMON POWERS

Coach og kursholder

Simon Powers

Simon er AWA Globals grunnlegger og leder for hovedkontoret i England. Han har utviklet de fleste kursene som AWA tilbyr, og han og John Inge jobber tett sammen for å sikre faglig oppfølging og kvalitet i alle ledd i AWAs globale kurstilbud. Han jobber for å nå stadig flere og spre vårt budskap om et bedre arbeidsliv globalt. Han underviser i Systems Thinking and Coaching- og Enterprise Agile Coach Bootcamp-kursene våre i England.

AWA Global

SIMON POWERS

 

Grunnlegger og leder

Simon Powers

Simon er grunnleggeren av AWA Global, og leder for hovedkontoret vårt. Han har over 20 års erfaring med å støtte organisasjoner i deres vekst og i å være en bedre arbeidsplass. Simon er også medlem av ICAgile Expert – Enterprise Agile Coaching-serfifiseringskomiteen. Han er skaperen av vårt kjente Enterprise Change Pattern, og forfatteren av boksen «Change.»

HEATHER POWERS

 

Kontorleder

Heather Powers

Heather er definitivt den som kan mest om driften av AWA! Hun har mange års erfaring med å bygge organisasjoner og skape et bedre arbeidsliv, og kan alt i fra koding av nettsider til CRM til organisasjonsstrategi. Heather er den med ansvaret for AWA Globals finansielle og daglige drift.

CHARLEY KENT

 

Markedsdirektør

Charley Kent

Charley leder det globale markedsarbeidet til AWA. Hun har lang erfaring innen markedsføring, og har hovedansvaret for å planlegge de neste kule tingene AWA gjør! Ellers jobber hun med nettsider, organisere kurs og arrangementer, møter med kunder og kursdeltakere og ellers daglig drift av organisasjonen sammen med Heather.

GUDE HUDSON-GOOL

 

Markedsrådgiver

Gude H-G

Gude har jobbet i årevis med design, reklame, blogging og sosiale medier. Hun jobber tett sammen med Charley på hovedkontoret til AWA, med markedsføring, merkevarebygging og innholdsproduksjon. Ser du en video eller en post på AWA Global sin LinkedIn eller Instagram-side er sjansen stor for at det er nettopp Gude som har laget det!

AWA Norge