Oslokontoret

JOHN INGE HERVIK

Leder for coaching- og kurs i Norden

John Inge Hervik

John Inge er Enterprise Agile Coach med mer enn 15 års erfaring i smidige arbeidsmåter og organisasjoner. Han begynte som utvikler med interesse for metodikk i arkitektonisk arbeid, og har tatt videreutdannelse i psykologi og profesjonell coaching (sertifisert på PCC-nivå fra ICF). Han jobber nå som mentor og coach for ledere, team, smidige coacher, produkteiere med flere – i tillegg til at han holder foredrag, kurs og workshops. John Inge leder coaching- og kursarbeidet i Norden.

SIRI O. KVALØ

Daglig leder Adventures with Agile Norge

Siri O. Kvalø

Siri brenner for å skape løsninger som gjør at mennesker jobber bedre sammen for å løse utfordringene vi står ovenfor. Hun er utdannet sosialantropolog fra LSE, og har over ti års erfaring fra kommunikasjonsbransjen i ulike roller. Nylig fullførte hun også en videreutdanning i systemisk coaching for organisasjoner (ORSC – Organizational and Relationships Systems Coaching). Siri har ansvaret for den daglig driften av Oslo-kontoret, og jobber tett sammen med kontoret i Storbritannia.

Våre kursholdere

ØYSTEIN VANDVIK

Coach og kursholder

Øystein Vandvik

Øystein har hatt lederroller i forskjellige organisasjoner, og er lidenskapelig opptatt av personlig vekst og utvikling. Han har en master i teknisk kybernetikk (roboter og sånt) samt en Executive MBA fra ESCP. Han er blant annet sertifisert Expert in Enterprise Coaching (ICE-EC) fra AWA Global. I tillegg har han nylig fullført ORSC (Organization and Relationship Systems Coaching) for å videreutvikle sin coaching-kompetanse. Øystein underviser i Agile Team Coach-kursene våre.

SIGMA HERNES BJERKE

Coach og kursholder

Signe-Marie Hernes Bjerke

Signe-Marie er Lean Six Sigma Black Belt, SCRUM-master og DevOps-trainer. Hun har hjulpet mange virksomheter å komme i gang med en digital transformasjon basert på lean-tankegang og smidig tankesett. Hun er DNCF-sertifisert coach, profesjonell fasilitator, samt sertifisert i en rekke rammeverk brukt i arbeidslivet. Signe-Marie underviser i Agile Team Coach-kursene våre.

ÅSE LINDERSEN

Coach og kursholder

Åse Lindersen

Åse har lang erfaring med å lede produktutviklingsteam i ulike roller som teamleder, SCRUM-master og leveranseleder. Nå jobber Åse som smidig coach. Hun brenner for at vi ikke skal la systemer og hierarkier legge føringene, men heller la tillit og samarbeid være fundamentet vi bygger organisasjonene våre på. Åse er opprinnelig utdannet sivilingeniør ved NTNU og har en rekke sertifiseringer innen smidig og coaching. Åse underviser i Team Foundations: Unlocking High Performance-kurset vårt.

GEORG FASCHING

Coach og kursholder

Georg Fasching

Med over 20 års erfaring, forbedrer Georg flyten og gleden for mennesker og produkter gjennom coaching og opplæring. Georg er en mentor som er opptatt av å tjene samfunnet, og som søker å hjelpe andre med å nå sine mål. Hans dedikasjon til kontinuerlig læring har gjort ham ekstremt effektiv som en smidig enterprise agile coach i å oppnå store gevinster for sine kunder, som inkluderer store finans- og teknologiselskaper. George underviser i Enterprise Agile Coach bootcamp-kurset vårt.

JOHN INGE HERVIK

Coach og kursholder

John Inge Hervik

John Inge leder coaching- og kursarbeidet i Norden. Hans entusiasme er motiverende og medvirker til å holde energien oppe. Han underviser på en måte som gjør det enkelt å knytte teori til praksis. I tillegg til å ha det faglige ansvaret for videreutvikling av materialet, så underviser han i Agile Foundations-, Agile Team Coach-, Agile Team Facilitator-, Systems Coaching and Thinking- og Enterprise Agile Coach Bootcamp-kursene våre.

SIMON POWERS

Coach og kursholder

Simon Powers

Simon er grunnlegger og leder for hovedkontoret i England. Han har utviklet de fleste kursene som vi tilbyr, og han og John Inge jobber tett sammen for å sikre faglig oppfølging og kvalitet i alle ledd i vårt globale kurstilbud. Han jobber for å nå stadig flere og spre vårt budskap om et bedre arbeidsliv globalt. Han underviser i Systems Thinking and Coaching- og Enterprise Agile Coach Bootcamp-kursene våre i England.

JITEN VARA

Coach og kursholder

Jiten Vara

Jiten er en coach og kursholder med over 15 års erfaring. På den tiden har han bidratt til å øke smidigheten til organisasjoner i sektorer som spenner fra mote til finans, detaljhandel til biovitenskap, samt myndigheter og bilindustri. Jiten sin lidenskap på jobben er å hjelpe folk til å nå sitt neste høydepunkt og i den konstante jakten på høy ytelse, spesielt i skalerte miljøer.

Jiten Vara er også forfatter og profesjonell coach, akkreditert av ICF.

TIMOTÉ GEIMER

Coach og kursholder

Timoté Geimer

Timoté har brukt de siste 12 årene på å forme og bygge produktteam innen ulike startups og scale-ups. Han deler nå sin kunnskap gjennom rådgivning, gjesteforelesninger, workshops og privat coaching. Timoté er forfatteren av boka «How to Run Interviews During Product Discoveries: A Practical Guide for Product Builders». Han har også  tidligere erfaring i rollen som produktsjef i en rekke selskaper, og spesialiserer seg nå på coaching og veiledning av teknologiaktiverte selskaper innen produktledelse – og samarbeider gjerne med deg for å maksimere effekten din. Timoté underviser i Product Management-kurset vårt.

RAFA RIBEIRO

Coach og kursholder

Rafael Ribeiro

Rafa jobber for tiden som smidig coach og coacher organisasjoner, team og enkeltpersoner, og hjelper dem med å oppdage og bli bevisst sine egne mål, reflektere over egen atferd og støtte deres utvikling. Han har lang erfaring med å jobbe med team, i ulike roller som Scrum Master, Agile Coach eller Enterprise Agile Coach. Rafa underviser i Agile Foundations-, Agile Team Coach-, og Agile Team Facilitator-kursene.

Kontoret i Storbritannia

SIMON POWERS

 

Grunnlegger og leder

Simon Powers

Simon er grunnleggeren av kontoret i Storbritannia, og leder for hovedkontoret vårt. Han har over 20 års erfaring med å støtte organisasjoner i deres vekst og i å være en bedre arbeidsplass. Simon er også medlem av ICAgile Expert – Enterprise Agile Coaching-serfifiseringskomiteen. Han er skaperen av vårt kjente Enterprise Change Pattern, og forfatteren av boksen «Change.»

HEATHER POWERS

 

Kontorleder

Heather Powers

Heather er definitivt den som kan mest om driften av vår globale organisasjon! Hun har mange års erfaring med å bygge organisasjoner og skape et bedre arbeidsliv, og kan alt i fra koding av nettsider til CRM til organisasjonsstrategi. Heather er den med ansvaret for kontoret i Storbritannia sin finansielle og daglige drift.

CHARLEY KENT

 

Markedsdirektør

Charley Kent

Charley leder det globale markedsarbeidet til vår organisasjon. Hun har lang erfaring innen markedsføring, og har hovedansvaret for å planlegge de neste kule tingene kontoret i Storbritannia gjør! Ellers jobber hun med nettsider, organisere kurs og arrangementer, møter med kunder og kursdeltakere og ellers daglig drift av organisasjonen sammen med Heather.

GUDE HUDSON-GOOL

 

Markedsrådgiver

Gude H-G

Gude har jobbet i årevis med design, reklame, blogging og sosiale medier. Hun jobber tett sammen med Charley på hovedkontoret, med markedsføring, merkevarebygging og innholdsproduksjon. Ser du en video eller en post på LinkedIn eller Instagram-siden til kontoret i Storbritannia er sjansen stor for at det er nettopp Gude som har laget det!

Adventures with Agile Norge