Hemmeligheten bak vår metode

Alt vi gjør har praktisk relevans for våre kunder

Bakgrunn

Adventures with Agile har jobbet med de fleste tankelederne og pionerene innen smidig utvikling og organisasjonsendring det siste tiåret. Kombinasjonen av deres kunnskap og vår egen lange erfaring har resultert i en unik metode for å skape strategisk endring. Mange av modellene som er utviklet av oss brukes nå av organisasjoner og bedrifter rundt om i hele verden. Dette får vi kontinuerlig feedback fra, slik at modellene våre holdes oppdatert og relevante.

Våre kunder drar nytte av vår kollektive erfaring. Adventures with Agile Norge samarbeider tett med kontoret i Storbritannia, og vi jobber sammen i team om å utvikle materiale og metoder for å skape endring. Sammen bygger vi stadig mer kunnskap og erfaring, og deler denne med våre kunder gjennom kurs, coaching og direkte med våre partnere. Det er et poeng for oss at våre kunder får direkte utbytte av vår kollektive læring.

På denne siden kan du få en enkel oversikt over modellene vi bruker når vi samarbeider med organisasjoner for å skape endring, lage workshops og coachingprogrammer som oppnår resultater.

Vår kollektive erfaring

 • Over 8000 mennesker på kurs
 • 500+ år kombinert erfaring fra våre folk
 • 70+ land nådd
 • 300+ organisasjoner støttet
 • 1000vis av kurs levert
 • 200+ meetups og seminarer
 • Læringsmiljø på universitetsnivå
 • Et stort antall modeller og verktøy deles på våre kurs og til våre kunder som du ikke får tak i andre steder

Smidigløken: The Agile Onion

Utviklet av Simon Powers, CEO og grunnlegger av kontoret i Storbritannia

Smidig er ikke én ting. Det er heller et system som gjør det mulig for mennesker å jobbe sammen for å løse komplekse problemer. Smidighet får man først til når både ledere og teammedlemmer tar til seg det smidige tankesettet og henter verdier, prinsipper, praksiser og prosesser fra dem.

Verdier og prinsipper styrer beslutningsprosessene som vi bruker når vi jobber med organisasjonsendring og produkt- og tjenesteutvikling.

Tankesettet og verdiene i Smidig fungerer på tvers av industrier, organisasjoner og kulturer. Prinsippene, derimot, er kontekstuelle og må ses i forhold til oppgavene din organisasjon eller bedrift skal løse.

Det er først når vi virkelig tar i bruk tankesettet, verdiene, og vi har et godt sett med fungerende prinsipper, at vi kan lage den riktige prosessen og bruke de verktøyene som trengs for å lykkes.

Den største feilen organisasjoner og bedrifter gjør på reisen mot Smidig er å snu dette på hodet. Starter man med verktøy eller prosesser som for eksempel SAFe, LeSS eller Spotifymodellen uten å gjøre jobben med tankesettet først, blir resultatet som regel dyrt og lite vellykket.

Det smidige tankesettet

Tankesettet består av tre grunntanker. Det er nødvendig å virkelig tro på dette for å lykkes med å løse komplekse problemer med et stort antall mennesker. Disse er:

 • Kompleksitetstanken: Det å forstå hva kompleksitet vil si er nødvendig. Komplekse problemer kan vi ikke forutse løsningen på i forkant. Når vi forsøker å løse komplekse problemer så endrer vi selve problemets natur. Det betyr at dersom vi skal løse denne type problemer så må vi akseptere at vi lever i en uforutsigbar og raskt skiftende verden, og at det vil dukke opp løsninger og trinn underveis i prosessen. Vi lærer og tilpasser oss ved hvert veiskille.

 • Mennesketanken: Dette handler om å sette mennesker først. Individer er både uavhengige fra og avhengige av teamet og organisasjonen de er del av. Mennesker er gjensidig avhengige av hverandre.

  Gitt det rette miljøet (psykologisk trygghet, respekt, mangfold og inkludering) og en motiverende hensikt, så kan tillit og selvorganisering oppstå.

  For at dette skal skje, er det nødvendig å behandle alle med ubetinget positiv aktelse (unconditional positive regard).

 • Proaktivitetstanken: Det å tilpasse seg og ta imot tilbakemeldinger fra sine omgivelser er livsnødvendig for alle organismene på jorden for å overleve. Gjennom kontinuerlig forbedring blir vi i stand til å tilpasse og forbedre tjenestene vi tilbyr, til å ta vare på våre ansatte, forbedre produktene, prosessene og verktøyene våre. Alt dette er kritiske komponenter i en kompleks verden i kontinuerlig endring.

Verdier

For å lykkes med enhver endringsstrategi som involverer mennesker og forventer innovative løsninger så som gir økt verdiskaping bygger vi på disse verdiene:
 • Respekt
 • Inkludering (og mangfold)
 • Psykologisk trygghet
 • Likeverdige stemmer
 • Psykisk/emosjonell selvledelse

Prinsipper

Prinsipper er heuristikk. De styrer både endringsutviklingen og leveringen av produkter og tjenester. Selv om prinsippene er kontekstuelle, fungerer disse i ethvert komplekst miljø i enhver bransje.

 1. Bruk en iterativ strategi kombinert med konkrete handlinger for å muliggjøre endring
 2. Koordiner dere rundt et veldig klart motiverende formål
 3. Bruk de riktige lederstilene
 4. Arbeid med psykologisk trygghet, åpenhet og ærlighet hver dag
 5. Omstrukturer med det store bildet i tankene, men husk å handle lokalt
 6. Bruk de riktige begrensningene, styringen og autonomien
 7. Fordel beslutningstaking
 8. Bruk iterativ planlegging med tilbakemeldingssykluser
 9. Eksperimenter underveis og mål resultatene

Vår guide til organisasjonsendring

AWA Enterprise Change Pattern er en grunnleggende strategi for endring som fungerer i enhver sammenheng. Det er en konkret tilnærming som gir mulighet for rask utvikling av kontekstuell strategi og utførelse for alle organisasjoner.

Som et resultat gir det organisasjoner et stort forsprang når de bruker smidighet for å løse forretningsproblemer. Det er bygget på en dyp forståelse av mennesker; hvordan mennesker aksepterer og omfavner endring; og hvordan organisasjoner kan struktureres for å trives i komplekse og hektiske miljøer. Enterprise Change Pattern gir en større fordel for organisasjoner og lederteam. Det gir ikke bare raskere levering og reduserer risiko og kostnader, men det skaper også organisasjoner der folk ønsker å jobbe fordi det er basert på smidig tankesett, verdier og prinsipper.

Kulturendring

Det å endre kultur er en nødvendig del av å bevege seg mot smidighet og trengs for å trives i dagens komplekse miljø. Men kultur kan ikke endres direkte.

 Kultur endres ved at ledere oppfører seg annerledes, og av endring i struktur, prosess og kommunikasjonslinjer. Kultur endres vellykket og i riktig retning når det er nok psykologisk trygghet og fordelt beslutningstaking til å la den riktige verdien komme ut til kundene raskt.

Vi bruker vårt egenutviklede Enterprise Change Pattern for organisasjonsendring kombinert med kulturmodeller som den her for å ha samtaler om kultur og for å hjelpe organisasjoner med å navigere på vei mot endring.

For å finne ut mer om vår metode og bruke oss for å få til endring i din virksomhet, ta kontakt her

Adventures with Agile Norge