Rentene stiger. Prisene går opp. Flere sliter med å holde hodet over vannet. Dette gjelder bedrifter så vel som privatpersoner. Virksomheter forteller om at salg går treigere samtidig som kostnadene som har økt. Det påvirker marginene.

 

I denne artikkelen får du konkrete tips til hvordan du kan jobbe med teambygging i tøffe tider. Denne typen aktivitet har en tendens til å bli nedprioritert når presset utenfra øker. Vi mener derimot at det nettopp da er enda viktigere å skape de gode rutinene og praksisene som bidrar til å styrke teamene.

 

Nedgangstider har en tendens til å øke usikkerheten. Det blir større press på leveransene, og den psykologiske tryggheten i og mellom teamene reduseres. Fokuset blir mer kortsiktig som følge av dette.

 

Se opptak av webinaret

På lunsjwebinaret «Teambygging i tøffe tider» 22. november delte John Inge Hervik og Øystein Vandvik noen konkrete tips til hvordan du kan jobbe med teambygging når det stormer som verst. John Inge og Øystein er begge Enterprise Agile Coacher og kursholdere i Adventures with Agile Norge med solid erfaring innen smidig teambygging. Kort oppsummert så handler om å knytte seg til hensikt og helhet, og ha fokus på teamet samtidig som du jobber for å nå målene dere har satt dere.

 

 

Vil du lære enda mer om å bygge høyt presterende team og få en solid forståelse for smidig samtidig? Ta en titt på kurset «Team Foundations: Unlocking High Performance».

 

Refleksjon knytter deg til helheten

I smidig snakker vi gjerne om selvorganiserende team. Det betyr fravær av sentral styring og ekstern koordinering. Disse teamene klarer å ta beslutninger raskere, de er mer effektive og leverer høyere kvalitet.

Så hvordan bygger vi disse gode teamene? Det er to faktorer som må være på plass: Motiverende hensikt og psykologisk trygghet.

Skal vi klare å skape den motiverende hensikten trenger vi å ha et helhetlig fokus på hva vi skal oppnå sammen. Vi må skape de små rommene som trengs for å prate om hensikt og resultat. I tøffe tider er dette en av tingene som ofte ryker – det blir rett og slett mindre rom for å ha disse samtalene.

 

Tips 1: Selvrefleksjon

Sett av 3-5 minutter til selvrefleksjon hver dag. Hvordan bidrar det jeg gjør nå til å nå teamets mål? Hvordan bidrar det til å nå virksomhetens mål?

 

Tips 2: Fokus på hensikt i møter

Bruk 1-3 minutter i starten av alle møter på å bli enige om hensikten for møtet. Hvorfor bruker vi hverandres tid og krefter på dette? Hva er ønsket resultat? Sagt på en annen måte: Hva ønsker vi at skal ha skjedd i løpet av møtet?

 

Dette bidrar til å fokusere møtet og vi blir mer effektive når vi er sammen. Disse tipsene gjør oss mer bevisst på hvordan det vi gjør bidrar, som igjen gjør det lettere å finne motivasjon. Det er slik at når oppgavene vi gjør gir mening, så oppleves det motiverende. I tillegg kan det være lurt å stille seg selv spørsmålet: Hva er viktig med dette? Det som er viktig for oss motiverer oss.

 

Psykologisk trygghet må være på plass

Når det stormer som verst kan den psykologiske tryggheten i teamene og i virksomheten få seg en knekk. Vårt tips er å ha ekstra fokus på dette i disse tider. Bruk tid på å skape en felles forståelse for hvordan dere skal være sammen i teamene. Dette er ikke noe dere blir enige om en gang og så lar det ligge – ta det opp igjen og igjen, slik at kursen kan justeres når det trengs. Kanskje har noe endret seg, slik at den kontrakten teamet hadde ikke lenger er like nyttig? Det er ekstra viktig å gjøre disse små avklaringene underveis når presset utenfra øker. Gjør det så eksplisitt og konkret som mulig. Lag klare avtaler.

 

Vil du lære mer om psykologisk trygghet og hvorfor det er så viktig for å skape høyt presterende team? Les artikkelen «Den avgjørende psykologiske tryggheten» her.

 

OKR – ambisjoner og nøkkelresultater

OKRs kan brukes som et verktøy for å skape samtaler i og mellom team. Det kan brukes eksplisitt om det vi prøver få til, og resultatene vi vil skape.

 

Samtaler i teamene

Skap en rytme for å snakke om ambisjoner og nøkkelresultater. Hvordan bidrar vårt team til de helhetlige resultatene?

 

Samtaler mellom teamene

Start samtaler om ambisjoner og nøkkelresultater. Gjør det om igjen og om igjen, til folk går lei. Alle trenger ikke være enige i alt, men alle trenger å ha en felles forståelse for hva vi holder på med. Det må være samstemthet mellom det vi prøver å få til og resultatene vi vil skape.

 

Noen kjente virkemidler innen OKR er det som kalles Monday Commitments og Friday Wins.

Formålet med Monday Commitments er å se på hva det er vi kan gjøre som vi tror kommer til å flytte oss nærmest mulig det vi ønsker å oppnå.

Friday Wins handler nettopp om å feire det vi har fått til, og lære av det vi ikke fikk til. Dette skaper en rytme for å se på aktiviteten vi gjør og hvordan det hele henger sammen.

Dette trenger ikke skje på mandager eller fredager – finn en rytme som passer ditt team og din virksomhet. Begynn med OKRs og tenk: Hva prøver vi få til, hva gjør vi med det, og hva har vi fått til? Bruk det som et verktøy for å skape de gode samtalene om hva vi prøver å få til sammen og hva det betyr.

 

Oppsummering

Hvordan klarer vi sammen å oppnå stadig bedre resultater? Det må vi være enda mer disiplinerte rundt å få til i tøffe tider.

I tøffe tider må vi også bygge og styrke teamene mens vi leverer resultatene. Det handler om hvordan vi skal være sammen underveis.

 

Ta en titt på videoen lenger opp for å få med deg alt som ble sagt i webinaret. Har du spørsmål eller innspill? Legg igjen en kommentar under.