Vi har nettopp lagt en pandemi bak oss, det er krig i Europa, strømprisene skyter i været, og det ropes nå varsko om global resesjon. Utfordringene står i kø. Vi trenger en systemisk tilnærming for å løse dem.  

 

Verden endrer seg stadig og den endrer seg uforutsigbart. Vi tror gjerne vi vet hva som kommer til å skje, men blir stadig overasket i hvor stort omfang endringer rundt oss påvirker oss – og i hvilken retning. Det vi trenger er økt forståelse for hvordan de underliggende strukturene vi har rundt oss virker. Og det er måten vi tenker på som setter rammene for hvordan vi forstår disse strukturene. For å si det med coaching-pionér Nancy Kline sine ord: Kvaliteten på det vi gjør, avhenger av kvaliteten på tenkingen vi gjør først.

Mange kjenner allerede til og benytter seg av ledelsescoaching, eller teamcoaching. Effekten coaching kan ha er etterhvert velkjent. Så hva er det som gjør at systemcoaching blir sentralt framover? Det er det spesielt to grunner til.

 

Flokken må være samstemt og selvorganisert

Organisasjoner har ikke tid til å sentralstyre alle team og avdelinger lenger, men trenger likevel at hele organisasjonen jobber sammen for å oppnå gode resultater. Både de resultatene organisasjonen selv ønsker, men også de resultatene deres kunder og samarbeidspartnere ønsker. For å kunne kapitalisere på endringer, eller bare for å overleve, trenger organisasjoner å kunne plukke opp subtile signaler tidlig fra markedet de opererer i og respondere raskt.

Et godt bilde på dette er stær som flyr i flokk og beveger seg sammen. De opererer ikke med en sentral gruppe som forteller de andre fuglene i gruppen hvordan de skal bevege seg. I stedet forholder fuglene seg til de andre rundt seg og justerer kursen deretter. De plukker opp tidlige signaler fra sine omgivelser. Slik får de optimal sikt og sikres bedre mot angrep.

Poenget her er at flokken er samstemt og selvorganisert. De klarer å ivareta en felles hensikt samtidig som at de klarer å hente ut gevinsten av å kunne endre retning raskt, basert på lokale beslutninger. Menneskelige systemer, som team og organisasjoner, kan også operere på dette nivået av selvorganisering med felles hensikt. For å øke sjansene for suksess trenger team og organisasjoner støtte til å kunne se seg selv som en helhet, forstå hvordan deres egne beslutninger påvirker helheten og hvordan de selv blir påvirket av andres beslutninger. Systemcoaching sørger for å oppnå denne graden av selvorganisering mot et felles mål.

 

Vi trenger en felles hensikt

Stadig flere arbeidstakere og kunder, spesielt de yngre generasjonene, er opptatt av påvirkningen organisasjonen har globalt, både sosialt og miljømessig. Det er kanskje ikke så rart i en tid hvor våre grunnleggende individuelle behov er dekket, og vi i stadig større grad søker mening i våre gjøremål og relasjoner.

Systemcoaching hjelper oss å holde fokus på hensikten med det vi gjør sammen, fremfor at hver enkelt av oss skal prøve å treffe et mål som kun delvis oppfyller hensikten. Når vi har verktøy til å kunne stadig se tilbake til årsaken til å jobbe i de teamene og organisasjonene vi gjør, så vil vi ikke bare lettere bevege oss i samme retning, men vi vil ha mulighet til å la oss motivere av den felles hensikten og dermed engasjere oss for å forbedre måtene vi jobber sammen på og selve resultatet av arbeidet. De fleste lar seg motivere av å gjøre noe som de mener er viktig, enten viktig for seg selv eller viktige for felleskapet.

Forbedring krever endring

Det vil lønne seg på sikt å bevege seg bort i fra et tankesett om å vinne konkurransen og markedet, til å tenke vinn-vinn for alle involverte parter – også de som ikke sitter rundt bordet selv.

Systemcoaching er et av verktøyene som hjelper oss å ta bedre beslutninger for alle involverte, raskt nok til at vi kan prøve ut, lære og forbedre oss. Dette blir enda viktigere i et næringsliv i stadig akselererende endring.

Skrevet av: John Inge Hervik, Enterprise Agile Coach i Adventures with Agile Norge