Mange tror produktutvikling og produktledelse er en bottom-up prosess. Det er det ikke. Produktledelse må være knyttet til virksomhetens overordnede strategi, og dermed er det en top-down prosess. Produktet vi lager skal med andre ord bygge på strategien for å oppnå de overordnede målene virksomheten har satt seg.

 

Det vil også si: Det er ingen vits i å lage en produktstrategi uten en virksomhetsstrategi.

 

 

Hva er et produkt?

Et produkt er noe som gir verdi til kundene eller brukerne dine. Det er i grunn alt som kan tilbys et marked som fyller et ønske eller behov hos brukeren.

Hvis du har en produktdrevet virksomhet så gir det mening å ha produktet i fokus for måten selskapet er satt sammen og organisert på.

 

Du kan lese mer om produktdrevne selskaper i denne artikkelen

 

Bilen er et godt eksempel å trekke fram når vi diskuterer produkter.

Bilen er et produkt i seg selv. De ulike delene hver for seg er også produkter, som ofte lages og leveres av ulike selskaper.

I tillegg er det gjerne knyttet tjenester til bilen, som for eksempel GPS eller service- og verkstedtjenester. Alt dette er forskjellige produkter, og alt er samlet sett ett produkt – bilen.

 

 

Hva gjør en produktleder?

Som produktleder er ditt ansvar å finne ut hvilke problemer det er produktet skal løse, og hvordan det bidrar til å oppnå virksomhetens helhetlige mål. Vi må altså vite at det er riktig problem å løse.

Produktlederen er den som er ansvarlig for utviklingen, lanseringen og suksessen til et produkt gjennom hele dets livssyklus. Dette inkluderer alt fra å identifisere markedsbehov og definere produktstrategi, til å lede et tverrfaglig team gjennom planlegging, design, utvikling og markedsføring av produktet.

Produktlederen fungerer som bindeledd mellom ulike deler av virksomheten, som teknologi, markedsføring, salg og kundeservice, og har det overordnet ansvaret for å sikre at produktet møter kundenes behov og bidrar til å oppnå virksomhetens forretningsmål.

 

Hvordan lykkes med produktledelse?

Den harde sannheten er at 80 % av nye produkter ikke lykkes.

Hvis du skal lykkes med produktutvikling og produktledelse må du sørge for å gjøre god research, du må teste kontinuerlig og du må snakke med kundene og brukerne dine.

Hvordan leverer din virksomhet verdi? Det er her du må begynne for å definere hva som er produktene dere leverer. Hvordan løser produktet kundens og/eller brukerens problemer?

God produktledelse handler om å lede et produkt fra idé til suksess. Da trenger du en tydelig strategi, du må forstå brukerne, og samarbeide med resten av teamet for å bygge og forbedre produktet.

Jobben til et produktteam og en produktleder er ikke ferdig i det produktet er laget. Her går det ofte går i krøll for endel virksomheter. Jobben er ferdig først når problemet er løst. Det handler ikke om å lage så mange produkter som mulig. God produktledelse handler om å finne de beste løsningene på problemene vi skal løse. Vi er ikke bare ute etter et fungerende produkt, men et verdifullt produkt. Det er en viktig forskjell.

For at et produkt skal lykkes må det treffe det magiske punktet:

 

Fritt adaptert fra Marty Keagans fire punkter om produktrisiko: «feasible, usable, valuable, viable».

 

Vil du lære mer om produktledelse? Sjekk ut vårt ICAgile-sertifiserte kurs i produktledelse (ICP-PDM)

 

Hva skjer innen produktutvikling i Europa i 2024?

Det er mange selskaper som sliter nå. Økonomiske nedgangstider gjør det vanskeligere å drive, og mange opplever å miste jobben. Det får store konsekvenser både for enkelte ansatte og lokalsamfunnet.

Produkt har vært i vinden i flere år, og løsningen for mange virksomheter frem til nå har vært å ansette flere og flere produktfolk, og gitt en følelse av at man kan oppnå suksess med å kaste penger på problemet. Dermed har kvaliteten innenfor produktledelse blitt redusert. Det som skjer nå vil på lang sikt kunne bidra til å rydde opp i rekkene og skape mer resiliente virksomheter. Heller enn å ansette stadig flere, blir løsningen nå å gi grundigere opplæring og kompetanseheving for de som allerede jobber der. Det skaper bedre kvalitet på sikt.

 

 

 

Produkt handler (også) om mennesker

Hos oss i Adventures with Agile Norge så er fokuset som regel på mennesker. Mennesketanken med ubetinget positiv aktelse er en av de tre grunnpilarene i det smidige tankesettet, og i det ligger kjernen til selvorganiserte team.

Den ene tingen som er helt unikt med en virksomhet, er menneskene.

Virksomhetene består av en gruppe mennesker som har bestemt seg for å jobbe sammen for å løse et spesifikt problem.

Menneskene består også av kunder og brukere.

Dette er grunnen til at vi får så mange ulike virksomheter som er organisert på ulike måter og som utvikler ulike løsninger for å løse nokså like problemer. Det er i menneskene vi finner gullet, og det er også ofte her utfordringene ligger. Skal du skape skikkelig gode team, produktorientert eller ei, så må du faktisk fokusere på menneskene.