Suksessfulle teamoppstarter handler om å finne ut hva vi skal oppnå sammen, og hvordan vi skal være sammen når vi gjør det. Det handler om å knytte seg til hensikten i det vi driver med og oppførselen vår når vi gjør det. Så enkelt, men ofte så vanskelig.

 

I denne artikkelen kan du lese våre konkrete anbefalinger til hvordan du kan gjennomføre dette med ditt team for å sikre en skikkelig knallstart.

 

Det første du bør gjøre når du skal starte opp med et nytt team er å sette av tid til en ordentlig kickoff – i form av en workshop.

Det er viktig å sette av godt med tid til denne første, alliansebyggende workshopen. Altfor ofte tas dette for lett på, og resultatet blir for overfladisk. Dermed sitter dere igjen med noe som deltakerne ikke reelt knytter seg til og som kan brukes i hverdagen. Vår anbefaling er at dere setter av en egen, dedikert workshop til kun å jobbe med dette som dere har satt av minst 3 timer til. Dette er mindre enn 10% av en arbeidsuke. Et team med fokus og tid satt av til å være proaktive, vil over tid prestere mer enn 10% bedre.

 

Hvis det er utydelig for et team hva den felles hensikten til teamet er, så er dette noe som bør tas tak i tidlig. I denne artikkelen fokuserer vi først og fremst på å bygge teamkultur og hvordan vi skal være sammen. Se gjerne vår artikkel «Teambygging i tøffe tider» for mer fokus på hensikt for teamet.

 

Teamet trenger trygghet og tillit

Psykologisk trygghet må ligge til grunn for et godt team. Hvis du eller noen i teamet ditt ikke er trygge på at dere kan komme med deres synspunkt og meninger uten å bli latterliggjort så vil dere ikke tørre å lene dere inn i teamet og komme med deres tanker og ideer.

 

 

Modellen over er hentet fra Patrick Lencionis bok «Five Dysfunctions of a Team». Her er dysfunksjonene plassert i en pyramide, hvor mangel på tillit er i bunnen. Tillit kan du se på som selve grobunnen for hvordan vi skal kunne klare å være høyeffektive og jobbe bra sammen. Når vi har tillit så er vi trygge nok på hverandre til å kunne ha de essensielle debattene om hvordan vi skal bli bedre sammen. Vi trenger positive konflikter som driver innovasjon og engasjement slik at vi får til å levere resultater sammen. Dette er en faktisk forutsetning for et høytpresterende team.

 

Vil du lese mer om psykologisk trygghet? Les vår artikkel «Den avgjørende psykologiske tryggheten» her.

Hva gjør oppstarten så viktig?

 

En åpenbar grunn er at jo raskere vi vet hvordan vi skal jobbe sammen og hva vi skal oppnå jo raskere kommer vi i gang med å være et høytpresterende team.

En annen grunn er at det har lett for å sette seg misforståelser og feiloppfatninger. Som mennesker så handler vi ut i fra hvordan vi tror verden virker. Dersom du tror at noen i ditt team ikke vil ditt beste og du ikke er trygg på dem, så vil du også ubevisst se etter grunner til at det er sånn. Du vil bruke tid og energi til noe som kunne vært unngått.

Bildet viser «the ladder of interference», av Chris Argyris. Dette er en mental modell som viser hvordan vi mennesker lager og opprettholder våre antakelser om hvordan verden virker. Vi tillegger den meningen vi mener å ha observert, og handler ut i fra det. Det betyr at det er mye enklere å unngå slike misforståelser enn å endre de i etterkant.

Det kan av noen oppleves som lite konkret og håndfast å bruke tid på å bygge allianser og teamkontrakter. Det er imidlertid noe dere har mye igjen for i arbeidet senere, og som har reell betydning for verdiskapning.

 

I vårt arbeid har vi en rekke eksempler på team vi har støttet i dette arbeidet, som kanskje startet med en skepsis til «nok en kick-off», der vi ser engasjementet vokse fram. Aha-opplevelsene om hvordan teamet selv får verdi fra dette kommer fram.

Dette ser vi selv på våre åpne kurs, hvor en gruppe fremmende mennesker kommer sammen. Fokus på å skape en trygg og engasjerende oppstart gir resultater. De aller fleste av kursene våre avsluttes med at flere av deltakerne trekker fra hvor fantastisk flott akkurat denne gruppen deltakere var.

 

Slik lager du agenda for workshop om teamoppstart

Vi i Adventures with Agile Norge fasiliterer jevnlig slike workshoper for å kickstarte ulike team. Det er viktig å planlegge for å skape psykologisk trygghet og samtidig sikre engasjement og driv i workshopen.

Vi starter alltid med øvelser som inviterer til at alle får deltatt fra start av og etablerer rammer for hvordan vi skal samarbeide i workshopen.

Deretter ser vi på teammedlemmenes erfaringer fram til nå og hvordan et ideelt team kan se ut. Dette skaper en naturlig motivasjon i teamet. Da vil vi se at engasjementet øker i workshopen for å finne felles verdier og ønsket adferd for å bli et høytpresterende team. Vi passer alltid på å avslutte på en god måte, slik at læring og inspirasjon fanges og blir tatt med videre.

 

Vil du lære mer om hvordan du bygger fantastiske team?  Sjekk ut vårt kurs «Team Foundations: Unlocking High Performance» her.

 

Forberedelse med POWER-start

Det er ikke alltid virksomheter eller teamledere har anledning til å leie inn egne fasilitatorer for å gjennomføre slike workshops. Ofte er det teamlederen selv som planlegger og gjennomfører workshops.

Vi pleier å bruke POWER-start når vi forbereder oss til møter og workshops.

POWER står for:

Purpose: Hva er hensikten med møtet eller workshopen?

Outcome: Hva skal vi oppnå sammen?

What’s in it for them: Hva får deltakerne ut av møtet eller workshopen?

Engagement: Hva forventer vi av deltakerne underveis i workshopen og på forhånd?

Roles and responsibilities: Hvilke spesielle roller og ansvarsområder må vi ta høyde for? Dette kan for eksempel være hvordan teamet tar beslutninger. Er det en leder med større myndighet enn andre? Hvem fanger resultater?

Etter at vi har gått gjennom denne lista så går vi i gang med den faktiske planleggingen av workshopen, før vi går tilbake til lista for å sjekke om vi har fått til alt dette.

Husk på det aller viktigste er å holde fast i fokuset: Hva skal vi gjøre sammen, og hvordan skal vi være sammen når vi gjør det?

 

Se webinaret «Teambygging for sukesss»

Alt dette gikk John Inge Hervik gjennom i detalj under vårt webinar «Teamoppstart for suksess». Se opptaket for enda flere detaljer, tips og triks og hvordan du kan bruke dette i praksis, og for å høre hvordan John Inge vanligvis bruker disse verktøyene.

 

 

Har du spørsmål eller kommentarer til artikkelen? Kommenter gjerne under!