Et av spørsmålene vi ofte møter er varianter av «Hva er den beste måten å komme i gang med smidig?». Hvordan bli smidig, være smidig, jobbe smidig? Hvor skal du starte? I denne artikkelen deler vi en effektfull metode for å komme i gang med smidig.

 

Vi anbefaler at du starter med hensikten. Hva er det du ønsker å oppnå, som smidig kan hjelpe med? Smidig handler mye om læring, hvor vilje til tilpasning og endring er sentralt. I dette står det smidige tankesettet i sentrum.

 

Det smidige tankesettet handler, kort sagt, om en måte å jobbe på som tar innover seg at verden er i stadig endring. Det betyr at vi må leve med usikkerhet, som igjen vil si at vi må endre framgangsmåte og i mindre grad bases oss på analyse og å følge planer. For å få til dette i team og organisasjoner – og i samfunnet for øvrig – så må vi utvide vår identitet til å inkludere felleskapet. Det betyr å velge teamets behov foran individuelle behov, og velge organisasjonens behov foran teamets behov. Slik velger vi selv-organisering. Men dette krever psykologisk trygghet, og en felles forståelse av en større hensikt. Vi må alle forstå hensikten til organisasjonen og vår plass i den. Dette skaper driv og motivasjon. Og når de gode resultatene kommer, så må vi stadig prøve å forbedre dette. Vi vet at verden er i endring, og vi motiveres av stadig å gjøre ting bedre på en bedre måte.

 

Trenger du en oppfriskning på det smidige tankesettet og de tre grunntankene? Les mer her.

 

Daglig smidig-refleksjon

Vi anbefaler at du setter av 3-5 minutter hver dag til denne refleksjonsøvelsen. Heng den gjerne opp ved arbeidspulten din, eller kanskje passer det bedre for deg å sette en påminnelse på telefonen til et fast tidspunkt? Finn det som fungerer best for deg i din hverdag.

Start med å tenke igjennom det smidige tankesettet og de tre grunntankene. Med dette i mente, tenk gjennom følgende spørsmål:

  • Hvordan dukker dette opp i mitt liv?
  • Hvordan lever jeg dette i dag?
  • Hva slags endringer er det jeg forsøker å få til?
  • Hvordan kobler jeg dette til det smidige tankesettet?

Denne øvelsen gjør at du får en dypere kobling til tankesettet og verden rundt deg. Det fører til at du virkelig vil kunne det smidige tankesettet, verdiene og prinsippene, og ikke minst: Du vil kunne se hvordan dette dukker opp på ulike måter i ditt liv og din jobb. Slik vil du også kunne se hvilke endringer du kan gjøre innenfor det smidige tankesettet.

Dette er vår oppfordring: Les og gjør deg godt kjent med de smidige tankesettet og det smidige manifestet. Sett av 3-5 minutter hver dag til denne refleksjonsøvelsen og se hva som endrer seg for deg. Del gjerne dine tanker og erfaringer med oss!

Vil du lære mer om smidig i praksis og bygge fantastiske team? Sjekk ut vårt nyeste kurs! Team Foundations: Unlocking High Performance.