Har du hørt om uttrykket «failure bow»? Det er en kjent teknikk innen smidig, og handler om at man skal ta eierskap til feilene man gjør heller enn å forsøke å skjule de slik at man kan lære av dem. Eller sagt på en annen måte: Reise seg og bukke for å anerkjenne feilen.

 

Slik ufarliggjøres feilen. Teknikken er ment å få oss til å feire feil heller enn å skamme seg over de og/eller forsøke å skjule de. Det finnes en rekke andre måter å feire feil på. Kanskje kan en av disse teknikkene være til inspirasjon for din arbeidsplass?

 

  • Tabbevegg: Dediker en vegg på kontoret til å henge opp eksempler på tabber dere har gjort og ideer som kanskje ikke burde sett dagens lys.
  • Tabbefest: En festaften for å feire feilene! Ta på finstasen og feir tabbene sammen.
  • Tabbepris: Arranger en prisutdeling for de beste feilene det siste året – kanskje kan dere ha flere kategorier?

Det handler egentlig ikke om feilen

Nå kan det høres ut som om vi anbefaler alle å gjøre en masse feil og tabber i arbeidslivet. Det gjør vi ikke. Poenget med disse teknikkene for å feire feil og tabber handler om det som skjer etter tabben har skjedd. Hvordan lærer vi av feilene vi gjør? Hva slags kultur har din organisasjon for å lære av feilene som skjer underveis i arbeidshverdagen? Gjennom å anerkjenne feilene og diskutere de sammen kan vi lære hvordan vi kan unngå de i framtiden. Slik blir organisasjonen bedre. Neste gang kan man da unngå å gjøre den samme feilen.

Eller kaster dere bort tiden på å forsøke å skjule feilene og unngå å få skylden for å ha gjort de? Det er nemlig en av de vanligste reaksjonene. Det gjør også at det blir mindre læring for organisasjonen.

 

Viktigheten av psykologisk trygghet

Det å ta eierskap til egne feil og tabber krever psykologisk trygghet. Innføring av ulike teknikker for å feire feil vil ikke fungere dersom dere ikke har psykologisk trygghet i organisasjonen. Da vil det kun gjøre de ansatte usikre – og enda mer redde for å gjøre feil.

Psykologisk trygghet handler om hvordan vi møter hverandre. En opplevelse av at det er greit å være deg, rett og slett, på godt og vondt. I en gruppe eller team så handler det om en følelse av at det er greit å ta sjanser, og at ingen vil straffe eller ydmyke noen av teammedlemmene dersom det gjøres feil.

Hvis du er interessert i å lære mer om psykologisk trygghet og hvorfor det er så viktig i organisasjoner så anbefaler vi å lese Amy Edmundsons kjente bok «The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth». Boken er full av kunnskap og gode eksempler på hvordan man kan gå fram for å sikre psykologisk trygghet på arbeidsplassen, og hvorfor det er så viktig for å lykkes.

Det er menneskelig å feile. Visste du at det opprinnelig er et latinsk uttrykk som sies å stamme helt tilbake til filosofen Seneca? Det er med andre ord ikke noe nytt at vi mennesker gjør tabber. Hvis du vil skape en kultur som tilsier at det er greit å feile, og at man til og med kan feire at det skjer, så gjelder det å gå foran som et godt eksempel. Vis at det er greit å ta feil og tørre å være sårbar. Det skaper trygghet og tillit.

Da vi skulle filme en video om vårt Agile Team Coach-kurs gikk ikke alt helt som planlagt. Hva passer vel bedre som avslutning på en artikkel om å gjøre feil enn enn bloopers-video?

 

 

PS: Vil du se hvordan videoen ble til slutt? Du finner den ferdige versjonen på AWA Global sin YouTube-kanal her.