Produkt og produktutvikling er i vinden for tiden. Det er ikke så rart, fordi produktledelse gjort riktig skaper fantastiske resultater. En produktdrevet virksomhet fokuserer nettopp på produktet for å drive vekst. Produktet skaper strategien, og andre team støtter produktet. Gjør du dette på en god måte, kan du skape skikkelig gode produkter – og ikke minst superpopulære produkter som kundene elsker!

Denne artikkelen ser nærmere på hva en produktdrevet virksomhet er, og hva det er som gjør de så gode.

Produktet setter retning for strategi

Hvis en virksomhet er produktledet, så er det produktteamet som setter retningen. Produktlederne og produktteamet bestemmer veikartet, og velger ut hvilke funksjoner produktet skal ha.

Her er tilbakemeldinger fra kundene avgjørende. Dette er data som legger grunnlaget for videre utvikling. Kundeundersøkelser og tilbakemeldinger brukes for å sette retning for produktet videre, og dataene som samles inn legger grunnlaget for videre utviklingsmuligheter. Her kan vi se at selskapsstrukturen er sentrert rundt produktteamet. Andre roller i virksomheten støtter også opp under ønskede produktresultater.

I Adventures with Agile så bruker vi vårt egenutviklede Enterprise Change Pattern for å støtte organisasjoner i å bli mer kundeorientert og produktledet. Denne framgangsmåten bygger på de smidige prinsippene, med psykologisk trygghet, respekt, inkludering for lokalt eierskap, helhetlig og systemisk tilnærming, og med mulighet for å justere kurs underveis som reduserer risikoen ved å teste ut nye endringer. Det skaper rom for å utforske nye ideer, finne nye muligheter og forbedringspotensiale i måten virksomheten er drevet på – en smidig framgangsmåte for å innføre endring på en trygg og inkluderende måte.

Det handler om brukeropplevelsen

Gode, produktledede virksomheter er virkelig genuint opptatt av brukeropplevelsen. De følger nøye med på hvordan kundene bruker produktene. Disse dataene brukes for å planlegge iterasjoner. Virksomhetene eksperimenterer. De ser hva som fungerer bra og hva som fungerer dårlig. Så gjør de mer av det som fungerer bra og mindre av det som fungerer dårlig. Så enkelt er det.

Utviklingen av nye produkter starter med kunden i sentrum. Brukeropplevelsen er prioritet nummer en. Fordi når du elsker et produkt, så vil du ikke bare bruke det selv, men anbefale det til andre.

Suksess måles ut i fra bruk og engasjement. Brukeropplevelsen er avgjørende.

Smidig og tilpasningsdyktig

En produktledet virksomhet har evnen til å respondere raskt. Nye brukerdata betyr raske endringer. Det krever fleksibilitet til å kunne tilpasse seg når det trengs.

Hovedprioriteten er å levere verdi til kundene. Hvis det krever at virksomheten endrer kurs, så gjør de det.

Denne smidigheten bunner i produktteamet sitt mandat. Med produktteam som har beslutningsmyndighet kan hele virksomheten bevege seg raskt.

 

Vil du lære mer om smidig? Her finner du vår introduksjonsartikkel «Hva er smidig?»

Produktet selger (seg selv)

Målet i en produktledet virksomhet er at produktet skal selge seg selv. Kundene får tilgang og tester det direkte. Det gjør det mulig å ha gratis introduksjonstilbud. Produktet vil da demonstrere sin egen verdi, og gjøre at kunden vil kjøpe mer av det. Salgs- og markedsføringsapparatet til virksomheten støtter opp om denne måten å drive på. Men det er fortsatt produktet som er hovedkanalen til kundene. Det gjør at lange salgssykluser begrenses og kundene kan velge produkter på egne premisser.

Fem fordeler for produktledede virksomheter

Fokus: Hele virksomheten samler seg rundt produktet og kunden

Vekst: Produkter som leverer verdi kan skalere raskt gjennom folkemunne

Kunde-sentrisk: Kundene blir hørt. Produktet møter deres behov og blir elsket

Smidig: Mulighet til å respondere raskt på endring

Effektivt: Mindre behov for tunge salgsapparater og dyr markedsføring for å drive vekst

 

Kjente produktdrevne virksomheter

Slack: Dette er en velkjent chatte-app som fikk sin vekst gjennom fornøyde brukere og er kjent for å ha enkel integrasjon med andre produkter.

Zoom: Video-software som solgte seg inn til hjemmekontorbrukere. Zoom var en av de raskest voksende appene under pandemien da digitale møtebrukere økte med 2900 %

Canva: Grafisk designverktøy som vokste raskt basert på å ha en brukervennlig produktopplevelse.

I vårt daglige arbeid i Adventures with Agile er vi faktisk faste brukere av alle disse tre produktene. Har du vært på et av våre kurs, har du også fått invitasjon til vårt globale Slack-samfunn. Våre digitale kurs og webinarer gjennomføres stort sett alltid på zoom, og vi bruker Canva til det meste av salgs- og markedsføringsmateriell som vi lager selv.

Passer det for alle?

Det korte svaret er nei. Men selv om ikke alle virksomheter vil kunne bli helt produktdrevne, så kan de likevel lære mye av de som er.

Denne måten å drive på passer veldig godt for digitale produkter. Når selve produktet kan levere verdi direkte til kundene så kan det bli en vekstmotor for selskapet.

For innovative produkter som skaper nye produktkategorier, og til markeder hvor det er viktig å konkurrere om den beste brukeropplevelsen, er det også en suksessoppskrift.

Det er ikke alle virksomheter som kan drives på denne måten fullt ut. Det kan for eksempel gjelde offentlige virksomheter som er styrt av andre hensyn enn bare kundene (eller brukerne, om du vil). Men det er likevel mye å lære også for disse ved å se på hvordan produktledede virksomheter driver.

Produktledede virksomheter setter produktet i sentrum. Lar det få førersetet. Når det gjøres riktig, skapes fantastiske brukeropplevelser. Det fremmer også vekst gjennom at flere vil bruke produktet. Det gir resultater.

 

Hvis du vil lære mer om hvordan du kan utvikle, posisjonere og lykkes med produkter? Sjekk ut våre kommende Product Management-kurs.  Kursene holdes av selveste Timoté Geimer!