Vi ser altfor ofte at ledere forsøker å presse gjennom endring i sine virksomheter. Det skaper intern motstand, og fører som regel til at endring tar mye lenger tid – eller at endringsinitiativene stopper helt opp. Heldigvis finnes det gode framgangsmåter for å få med seg ansatte på endringsreisen.

 

I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan vi i Adventures with Agile jobber med endring på virksomhetsnivå, og hvorfor det fungerer.

 

Alle som har prøvd å få noen til å endre seg uten at de ønsker det selv vet at det er bortimot en umulig oppgave. Det gjelder både mennesker og virksomheter.

 

Med andre ord: Du må få med deg folkene dine hvis du skal lykkes med endring.

 

Når vi jobber med organisasjonsendring så bruker vi vårt egenutviklede «Enterprise Change Pattern» (ECP). Dette er en velprøvd framgangsmåte som er skapt av Simon Powers, grunnlegger og CEO av AWA Global i Storbritannia. Simon har jobbet med organisasjonsendring i over 20 år, og står bak flere av de viktigste modellene innen smidig – blant annet det smidige tankesettet og smidigløken.

 

 

Det å endre en organisasjon og innføre nye arbeidsmetoder er et komplekst arbeid. Det krever kontinuerlig læring, justering og oppfølging underveis.

 

Enterprise Change Pattern er en smidig framgangsmåte for å gjennomføre endring som for eksempel en smidig transformasjon. Denne framgangsmåten bygger på de smidige verdiene og prinsippene. Det har en coachende tilnærming som tydelig fokuserer på ønsket effekt for virksomheten. I tillegg inkluderer denne framgangsmåten de ansatte som berøres underveis i prosessen.

 

Grunnlaget i Enterprise Change Pattern

  • Psykologisk trygghet for mer effektfullt samarbeid og mot til å prøve nye ting
  • Respekt for å kunne bygge på og utvikle styrker, og å se de gode intensjonene fra alle
  • Inkludering som skaper lokalt eierskap og hindrer at motstand til endringen(e) oppstår
  • Helhetlig og systemisk tilnærming sikrer fokus på de overordnede målene
  • Benytter prosesser og teknikker for håndtering av gruppedynamikk i hverdagen og i utfordrende situasjoner
  • Reduserer risiko og øker evnen til å justere ved behov

 

Vi anbefaler alltid at dere bruker en god Enterprise Agile Coach for å lykkes med en smidig transformasjon eller større endringsprosess. Grunnen til det er at det sikrer kvalitet i alle ledd av gjennomføringen, og dere får et helhetlig og systemisk perspektiv som øker sjansene for at endringsprosessene lykkes.

 

Enterprise Agile Coaching handler om å hjelpe virksomheter med å øke oppmerksomhet om hva de tenker er viktig (verdier) og hva de faktisk gjør (handling), slik at virksomheten kan ta mer bevisste valg mot de resultatene de ønsker seg, og få handlingene til å være i tråd med verdiene.

 

Bruk av coaching på arbeidsplassen har en rekke fordeler. Det har vist seg å øke engasjement og effektivitet blant både ansatte og ledere, og i en endringsprosess er nettopp det essensielt. Du kan lese mer om fordelene ved coaching i denne artikkelen fra Institute of Coaching.

 

I løpet av det siste tiåret har verden sett hundrevis av virksomheter sette i gang smidige transformasjoner, uavhengig av industri, og følge de samme mønstrene. Disse mønstrene følger ofte dyre og lange prosesser som kunne vært unngått.

 

Vil du lære hvordan du bruker ECP på din arbeidsplass, samtidig som du coacher hele virksomheten? Da bør du ta en titt på kurset «Enterprise Agile Coach Bootcamp».

 

Slik virker Enterprise Change Pattern

Enterprise Change Pattern kan beskrives som en coachingsamtale med hele virksomheten.

 

Først starter vi med å avdekke og forankre effektene organisasjonen og/eller beslutningstakerne ønsker å få ut av endringen. Med andre ord: Vi dykker ned i selve årsaken til endring. Dette vil brukes både som den vedvarende motivasjonen for endringen(e) underveis, og som styrende støtte i beslutninger som må tas.

 

Dette gjøres sammen med gruppen som er ansvarlig for innføring av endringen. Dette er som regel ledelsen (1 og 2 i bildet).

 

Som en del av oppstarten gjør man også det initiale arbeidet med å se på hvilke små endringer/initiativ man kan begynne med umiddelbart (4) og hvem man trenger å inkludere (3) for å gjøre større endringer som påvirker flere i organisasjonen.

 

Endringene som defineres er forsøk på å justere eller endre strukturer og arbeidsprosesser i en stegvis iterativ syklus (5), slik at man holder risiko lav og at man kan måle effekten dette har på de ønskede resultatene, men også på samarbeidskulturen i teamet/avdelingen/virksomheten (6).

 

Alt dette er en kontinuerlig prosess. Endringer i kulturen og strukturene vil gi ledelsen og teamene nye muligheter til å stadig få på plass bedre måter å jobbe på og forbedre disse, samtidig som overordnede virksomhetsmål ivaretas.

 

Vil du lese mer om dette? Simon Powers har skrevet en hel bok med tema endring. Den heter «Change. A practitioners guide to enterprise agile coaching» og kan kjøpes hos Amazon ved å følge denne lenken