Transformerende lederutvikling - for alle

Ta ditt lederskap til neste nivå

Hvorfor lederutvikling?

Det å lede selvorganserte team og virksomheter krever høy grad av modenhet både av deg som leder og av deg som ledes. Fordelene dere høster overgår langt på vei det mer tradisjonelle ledelses- og virksomhetsmodeller kan tilby.

Se for deg din egen arbeidsplass. Hvilket potensialt ligger der og bare venter på å bli forløst? Hvordan hadde det sett ut dersom alle hadde spilt hverandre gode og dratt i samme retning?

Dette er et underliggende fokus i alt det Adventures with Agile Norge gjør. De som har vært på kurs, workshops eller foredrag med oss vil kjenne igjen tankesettet og framgangsmåten, også når lederutvikling ikke er i sentrum. Fordi dette er gjennomgripende. Dette er fundamentet som vi alle bygger på.

Når vi lager spesialtilpassede lederutviklingsprogrammet setter vi tydelig fokus på selve utviklingen av ledere – på alle nivå. Vi jobber direkte med personlig utvikling hos den enkelte leder. Fordi ledelse ikke skjer i isolasjon bruker vi også vår kompetanse og erfaring innen systemisk coaching og organisasjonsutvikling for å støtte de aktuelle lederne slik at de kan utvikle seg i sin egen kontekst.

Vi tilbyr tre ulike modeller:

 • Individuell lederutvikling
 • Utviklingsprogram for ledergrupper
 • Utviklingsprogram for team

Dette kan være både kortere opplegg på en dag, eller lengre modulbaserte løp med coaching mellom modulene. I løpet av det siste året har vi gjennomført både heldags lederkurs om smidig ledelse og modulbasert lederutviklingsprogram med moduler innen coachende ledelse, kommunikasjon, felles retning og ledelsesutviklingsnivå. Selve opplegget tilpasser vi alltid ut fra resultatene virksomheten og lederene prøver å oppnå.

I programmene våre bruker vi gjerne ulike modeller for å profilere den enkelte leder, hele team og de forskjellige dynamikkene som oppstår og kan skape utfordringer. Som mennesker vil vi alle gå inn i ulike handings- og tankemønstre som er basert på vår tidligere erfaring og hvordan vi har håndtert ulike situasjoner. Dette er ikke nødvendigvis hjelpsomt her og nå. Ved å bruke profileringsverktøy som Leadership Development Framework, Workplace Big Five eller en 360-profilering så retter vi oppmerksomheten på egen adferd og eget utviklingsnivå, og hvordan dette påvirker menneskene rundt oss. Når vi klarer å se og forstå vårt eget ståsted så kan vi ta valg ut i fra det, som igjen kan føre til endring. Denne prosessen er selve kjernen i lederutvikling.

Hvorfor velge oss?

I tillegg til solid erfaring innen ledercoaching og smidig organisasjonsutvikling kan vi tilby:

 • Engasjerende programmer
 • Høyt kompetente coacher som leder deg gjennom programmet
 • Solid innsikt i egen lederstil og hvilken påvirkning det har
 • Verktøy og framgangsmåter for å fortsette egen utvikling etter endt program
 • Lederutviklingsprogram tilpasset kontekstene dere står i, og med de mulighetene og utfordringene dere står i
 • Stadig fokus på resultat
 • En rekke ulike sertifiseringer og profileringsverktøy tilgjengelig
 • En enorm kunnskapsbank å trekke på i vår globale organisasjon

Hva kan vi gjøre for deg?

Fyll ut skjemaet under for å motta et tilbud fra oss, stille oss spørsmål eller bare be oss om å ringe deg.

Du kan også sende oss en e-post eller ta en telefon til oss og fortell mer om hva du trenger, slik at vi kan sende deg et tilpasset tilbud.

Erfarne ledercoacher

Sertifiseringer tilgjengelig

Tilpasset dine behov

Adventures with Agile Norge