Hva er en smidig coach, og hva trenger man å ha på plass som smidig eller agile coach? I denne artikkelen kan du lese hva vi i Adventures with Agile mener om denne rollen.

 

Før du leser denne artikkelen anbefaler vi at du leser artikkelen Hva er smidig?, som du finner her. Da vil denne artikkelen gi mer mening.

Så, la oss sette i gang. Hva er egentlig en smidig coach, ofte også kjent som agile coach?

Den smidige coachen er redskapet som lærer den ansatte og organisasjonen å være smidig. En smidig coach tilsvarer det man på engelsk kaller agile coach. Begrepet coach kommer fra det engelske ordet for vogn. Coachene ble trukket av hester og fraktet folk fra et sted til et annet. Den smidige reisen er mindre fysisk og mer mental. Det er en endring i tankesett som hjelper organisasjoner fremover i en verden som stadig endrer seg. Resultatet er at arbeidslivet blir bedre og at flere mennesker får muligheten til å nå sitt potensial.

Vi skal ikke bruke tid på å definere hva verdi eller risikoreduksjon er, heller ei hva som ligger i menneskers sanne potensial. Dette er unike ting som endrer seg fra situasjon til situasjon. Og det er nettopp her utfordringen vår ligger!

 

Forretningsbehovet

Stadig flere organisasjoner ønsker å jobbe mer smidig. Hvorfor kan man ikke bare implementere beste praksis, verktøy og roller, for så å få den ønskede effekten med raskere måloppnåelse og brukerverdi?

Dette spørsmålet avslører det underliggende problemet. Uten det smidige tankesettet klarer vi ikke å se den egentlige utfordringen. Da finner vi heller ikke de riktige løsningene. Smidig er ikke bare et sett med verktøy, prosesser og praksiser. Det er en fleksibel måte å tenke og arbeide på, som krever at beslutninger tas fortløpende av de som utfører arbeidet. Hvilke verktøy og prosesser som passer best bør altså tilpasses og justeres kontinuerlig.

Verktøy, prosesser og hvordan vi bruker disse hjelper oss til å svare på markedsbehovet. Markedet og konteksten vi opererer i endrer seg fortløpende. Derfor må vi som ansatte, som forstår det underliggende tankesettet, kontinuerlig tilpasse verktøy, prosesser og praksiser.

Uten riktig tankesett vil ikke organisasjonen være i stand til å gjennomføre de riktige endringene. Den vil rett og slett ikke tillate at de riktige verktøyene og prosessene implementeres. For eksempel vil man ikke tillate å distribuere beslutningsmyndighet. En slik mangel på tillit i organisasjonen vil altså ikke tillate at beslutningene tas nærmest problemet som skal løses. Selv om man på magisk vis kunne ha implementert de riktige verktøyene og prosessene, ville “beste praksis” for hvordan vi bruker disse raskt bli utdatert i et marked i stadig endring. Enhver tilpasning og forbedring vil bare være så god som det smidige tankesettet til de som gjør de korrigerende endringene.

De fleste organisasjoner har i dag ikke smidige coacher. Uten coacher er det sannsynlig at adopsjonen av det smidige tankesettet er lav. Dette resulterer i at man ikke får tatt ut den potensielle verdien av smidig, og gapet mellom hva som er mulig og den faktiske realiserte verdien er høy. For at organisasjonen sine verktøy og prosesser skal hjelpe med å svare på endringer i markedet må de tilpasses kontinuerlig. Uten støtte fra coacher vil mangelen på smidig tankesett ikke tillate at de riktige forbedringene gjøres fortløpende. Det vil oppstå et gap mellom det som trengs og det som eksisterer. Dette gapet tilsvarer avviket mellom organisasjonens underskudd av smidig tankesett, sammenliknet med hvor organisasjonen kunne vært med riktig coaching.

Trenger din organisasjon flere smidige coacher? Les mer om vårt ICAgile-sertifiserte Agile Team Coach-kurs her

 

Rollen til coachen

Det er dette gapet smidige coacher skal fylle. Den smidige coachen sin oppgave er å støtte organisasjonen fortløpende i å ta de riktige beslutningene, inntil prinsipper, verdier og tankesett er overført til alle ansatte i selskapet.

Coachene gjør dette ved å:

  • Coache grupper og team,
  • Coaching av enkeltpersoner,
  • Tilby mentoring/veiledning,
  • Tilrettelegging og fasilitering av workshops
  • Bygge og vedlikeholde relasjoner med alle involverte

 

Egenskapene den smidige coachen trenger

Solid forståelse av det smidige landskapet

Alle coacher er forskjellige, og har ulike interesser og kompetanser. Det kan for eksempel være knyttet til forretningsforståelse, endrings- og transformasjonsledelse eller teknologi. Organisasjonen bør balansere sin gruppe med coacher, slik at de til sammen dekker de viktigste områdene. Det finnes ikke en enkelt coach som dekker alle aspekter av organisasjonsendring. Men alle coachene har til felles at de må ha en solid forståelse for den smidige tilnærmingen.

Høy emosjonell intelligens
Den smidige coachen må være i stand til å åpne menneskers sinn for nye tanker og muligheter. Dette krever at coachen har mot, tillit og tålmodghet. Slik kan coachen se den andres hindringer, og bidra til å “holde speilet” for at klienten bedre skal kunne se seg selv.

Fristilt fra hierarki og politikk
Den smidige coachen må ha stor rekkevidde, og tilgang til alle i organisasjonen. For å kunne åpne menneskers sinn for nye muligheter må coachen kunne navigere på tvers av hierarki og være fristilt fra politiske begrensninger. Uten det vil ikke de nødvendige samtalene finne sted. Tankesettet vil ikke endre seg. Verktøyene, praksisene og prosessene vil avvike fra det som kreves. Og den smidige reisen, og kanskje selve oppdraget organisasjonen ønsker å løse, vil mislykkes.

 

Kort oppsummert

Den smidige coachen er redskapet som lærer den ansatte å være smidig. Coachene åpner menneskenes sinn for nye muligheter. På denne måten endrer folk hvordan de tar beslutninger og samhandler med hverandre på. Over tid vil de som blir coachet endre organisasjonens kultur. Smidige coacher gir organisasjonen evnen til å tilpasse seg nye utfordringer og til å bli en lærende organisasjon. Dette er et eventyr over flere år for de fleste organisasjoner, selv om mange ikke forstår det når de starter reisen.

Vil du lese mer? I denne artikkelen kan du dykke ned i det smidige tankesettet!

 

Denne artikkelen ble opprinnelig skrevet av Simon Powers, grunnlegger og CEO av AWA Global. Den er oversatt til norsk og oppdatert av teamet i Adventures with Agile Norge, og vi har fått god hjelp språkvask fra smidigcoach og kursholder hos oss, Åse Lindersen. Vil du lese det opprinnelige innlegget fra Simon, så finner du det via denne lenken.