Enterprise Agile Coaching: Coaching for hele virksomheten

Smidig er lett å forstå, men viser seg ofte vanskelig å få til. Vi støtter deg i prosessen.

Hva og hvorfor

Enterprise Agile Coaching handler om å hjelpe selskaper til å øke oppmerksomhet om hva de tenker er viktig (verdier) og hva de faktisk gjør (handling), slik at selskapet kan ta mer bevisste valg mot de resultatene de ønsker seg, og få handlingene til å være i tråd med verdiene.

I løpet av det siste tiåret har verden sett hundrevis av selskaper sette i gang smidige transformasjoner, uavhengig av industri, og følge de samme mønstrene. Disse mønstrene følger ofte dyre og lange prosesser som kunne vært unngått. Med vår ekspertise støtter vi deg slik at disse utfordringene unngås.

Vår unike framgangsmåte

Vi jobber i reelt partnerskap med deg.

Vi jobber steg for steg, skaper verdi raskt og minimerer risiko for selskapet.

Vi tenker langsiktig og sikrer den kapasitetsbyggingen som skal til for at du skal kunne ta din organisasjon til neste nivå

Vi setter mennesker først. Det aller viktigste suksesskriteriet er gode arbeidsrelasjoner. Det sikrer vi gjennom vårt fokus på smidig tankesett og menneskelige relasjoner.

Slik kan vi hjelpe din bedrift

Vår framgangsmåte er unik nettopp fordi vi bygger solide partnerskap med deg, hvor vi utvikler gode planer med konkrete milepæler – vår ekspertise knyttes sammen med din kunnskap om virksomheten.

Vi har fokus på å bidra til forbedringer i organisasjonene vi jobber sammen med, og har en verdibasert tilnærming til smidig. Denne tilnærmingen legger vekt på økt tillit, god kommunikasjon, kontinuerlig læring og et definert smidig tankesett. Resultatet er bedre forankrede organisasjons- og prosessendringer der verdiskapning står i sentrum.

I tråd med agile verdier og prinsipper bruker vi en systemisk tilnærming, der verktøyene og intervensjonene som brukes til enhver tid fokuserer på hvordan helheten best tjenes med de endringene som utføres.

Ved å jobbe med oss får du støtte til å:

  • Forstå det helhetlige bildet av din virksomhet på nåværende tidspunkt
  • Justere kurs slik at du sikrer at forretningsmål har tydelig ansvarsfordeling og ansvar, med konkrete oppfølgingspunkter for hvert mål
  • Skape klare mål for ledelsen som sikrer det smidige tankesettet
  • Finne en raskere vei til å bli smidig
  • Skape konkurransefortrinnet som gjør deg i stand til å oppnå organisasjonens mål
  • Klare mål for ledelsen, det riktige mindsettet
  • Utvikle en godt definert og opppnåelse smidig modell som passer til din virkelighet
  • Gjennomføre endring med kontinuerlig støtte og oppfølging

Coaching som metode

Coaching er en kreativ og tankevekkende prosess hvor man bruker egne ressurser for å nå personlige eller profesjonelle mål. Gjennom coaching skapes organisasjonsendring

Endring er en gradvis prosess som krever at man jobber på flere ulike plan, samtidig. Vi bistår gjennom hele denne prosessen: Først med å hjelpe til å forstå hva som er mulig å få til for den enkelte, støtte til å sette i gang endringsprosessen og fortsette denne reisen, og på sikt gjøre kundene i stand til å ta over på egen hånd, uten støtte fra oss.

Vårt mål er at de vi jobber med selv skal være i stand til å ta arbeidet videre etter vi er ferdige med oppdraget.

La oss ta en prat om hva vi kan støtte din virksomhet i å få til

Adventures with Agile Norge