23. april 2024

Produktledelse: Broen mellom strategi og produktutvikling

Mange tror produktutvikling og produktledelse er en bottom-up prosess. Det er det ikke. Produktledelse må være knyttet til virksomhetens overordnede strategi, og dermed er det en top-down prosess. Produktet vi lager skal med andre ord bygge på strategien for å oppnå de overordnede målene virksomheten har satt seg.  

Les mer

Adventures with Agile Norge